Regulamin klubu Szafa

 • Klub jest monitorowany
 • Prawo wstępu do Klubu mają:
  • osoby pełnoletnie posiadające dowód osobistych
  • osoby posiadające zaproszenie wystawione prze Klub,
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z kierownictwem Klubu.
 • Wstęp do Klubu jest bezpłatny. Okazjonalnie wejście do Klubu może być płatne.
 • Osoby posiadające zaproszenie wystawione przez Klub będą wpuszczane poza kolejnością.
 • Istnieje możliwość rezerwacji stolików. Obsługa ma prawo prosić o opuszczenie stolików, jeżeli nie zostały one wcześniej zarezerwowane.
 • Obsługa może odmówić wstępu do Klubu, w szczególności w przypadku:
  • osób zachowujących się agresywnie, wulgarnie w stosunku do obsługi Klubu i osób trzecich, wyrażających treści rasistowskie, seksistowskie itp.
  • osób niestosownie ubranych tj.  spodnie dresowe.
  • osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
  • osób posiadających broń lub inne niebezpieczne narzędzia.
 • Przy wejściu do Klubu prosimy o szczególną wyrozumiałość w przypadku gdy ochrona zechce sprawdzić zawartość torebki, plecaka itp.. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klubowiczom jak i obsłudze.
 • Zabrania się wprowadzania do Klubu zwierząt.
 • Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. W sytuacjach szczególnego zagrożenia osoby przebywające w Klubie są zobowiązane podporządkować się poleceniom obsługi lub służb porządkowych.
 • Osobom wchodzącym do Klubu i przebywającym w Klubie zabrania się:
  • wnoszenia do klubu wszelakich napojów,
  • wnoszenia do klubu środków odurzających,
  • posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających w Klubie,
  • wchodzenia do pomieszczeń i miejsc które są przeznaczone tylko dla pracowników Klubu.
 • Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów i niestosujących się do poleceń obsługi zostaną wyproszone z terenu Klubu.
 • Za szkody materialne wyrządzone na terenie Klubu uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie Klubu bez opieki.
 • Osoby przebywające na terenie klubu wyrażają zgodę na wykonywanie i publikowanie ich zdjęć przez Klub. Wykonywanie i publikowanie zdjęć przez osoby przebywające na terenie Klubu wymaga każdorazowej zgody zarówno ze strony kierownictwa Klubu jak również osób fotografowanych.
 • W Klubie zabrania się prowadzenia działalności polegającej na akwizycji, reklamie, agitacji, zbiórce pieniędzy itp.. Na powyższą działalność osoby przebywające na terenie Klubu muszą uzyskać każdorazową zgodę ze strony kierownictwa Klubu.
 • Ceny podane w menu Klubu stanowią cenę podstawową, która może ulegać czasowym korektom w dół lub w górę w przypadku produktów sezonowych, zmian w przepisach podatkowych, organizowanym promocjom i innym okolicznościom mającym wpływ na cenę lub koszty.
 • Wszelkie promocje cenowe w Klubie nie sumują się ze sobą.
 • Wejście na teren Klubu oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.

Dalej przeglądając witrynę, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Polityka prywatności

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby dać Ci najlepszy sposób przeglądania z możliwych. Jeśli w dalszym ciągu korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję" poniżej, a następnie wyrażają Państwo zgodę na to.

Zamknij